HUI

Boken

Bokförsäljningen ökade till följd av att nyöversättningen av Bibeln, Bibel 2000, släpptes.

Boken/Bibeln