HUI

Kokboken

Vid årsskiftet 2001/2002 sänktes momsen på böcker i Sverige från 25 procent till 6 procent. Sänkningen medförde att priserna på böcker föll med närmare 10 procentenheter, vilket innebar ett kraftigt uppsving för den svenska bokhandeln. Under året ökade dessutom sortimentet av böcker kopplade till mat- och dryck.

Kokboken