HUI

Den platta TV:n

Under 2004 översteg för första gången försäljningen av platta TV-apparater försäljningen av tjocka. Elektronikhandeln var under året också en av de detaljhandelsbranscher som har utvecklades starkast.

Den platta TV:n