HUI

Ekonomin har kommit på fötter igen, drivet av att både produktions- och konsumtionsmönster normaliseras tack vare vaccinationer och restriktionslättnader. Utvecklingen under 2021 har överraskat positivt och HUI Research justerar därför upp sin BNP-prognos för året till 3,7 procent, i fasta priser.

– Ekonomin växlar upp till följd av vaccinering och restriktionslättnader, men tillväxten är lite paradoxal. Både industrin och handeln går på högvarv men det saknas insatsvaror på grund av sourcingproblem. Kompetensbrist råder i många företag samtidigt som var tionde är arbetslös, säger Ola Nevander, analytiker på HUI Research.

Inom detaljhandeln har sällanköpsvaruhandeln gått urstarkt under årets andra kvartal. Branscher som gynnats av ”pandemieffekter” håller ångan uppe medan den hårt drabbade beklädnadshandeln gör comeback när fler kunder vågar sig till butikerna. Årets prognos för sällanköpsvaruhandeln höjs till 4,5 procent i löpande priser, vilket skulle vara den högsta årstillväxten sedan 2015. Dagligvaruhandeln får dock ökad konkurrens när restaurangmarknaden repar sig, och prisökningstakten på livsmedel har varit låg under inledningen av året. Prognosen för 2021 sänks därför till 1,5 procent i löpande priser.

– Det finns fortfarande en tydlig ”pandemieffekt” som stimulerar konsumtionen av varor och håller tjänstekonsumtionen nere. Det svåra för detaljhandelsföretagen är att de måste hantera en mängd kortsiktiga effekter samtidigt som det krävs stora resurser för att investera i konsumentupplevelsen på tio års sikt om man vill stå sig i konkurrensen, avslutar Ola Nevander.

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Ola Nevander
Samhällsekonomisk analytiker
073-407 69 18
ola.nevander@hui.se

Jonas Arnberg
VD
jonas.arnberg@hui.se

Prenumerationsförfrågningar och frågor mottages även här

Pressbilder finns här

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.