HUI

Insikt

Vi hjälper er förstå ert nuläge med allt från djupare kund- och konsumentförståelse till trend- och omvärldsbevakning, branschinsikt och samhällsekonomiska analyser.

Kundinsikt
Förstå din målgrupp och dess förändrade konsumtionsvanor.

Branschinsikt
Förstå din bransch och hur den utvecklas.

Marknadsanalys
Förstå var vita fläckar finns, se över mättade marknader och finjustera erbjudandet i underutnyttjade marknader.

Trend- och omvärldsbevakning
Förstå hur trender och omvärldsförändringar påverkar din affär.

 

Exempel: Dagligvaruindex
Kund: Svensk Dagligvaruhandel

På uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel tar HUI varje månad fram Dagligvaruindex som mäter försäljningsutvecklingen i den svenska Dagligvaruhandeln. Syftet med projektet är att ta fram trovärdig och kvalitetssäkrad statistik om dagligvaruhandeln. Rapporten mäter förutom total försäljningsutveckling även försäljningsutvecklingen i butik och via e-handeln, fördelat på leveranssätt och som andel av den totala försäljningen.

Utveckling

Vi hjälper er att utvecklas. Vi stöttar i att fram en strategisk riktning för hela eller delar av företaget, strategisk positionering, hållbarhetsstrategi, innovationsarbete eller omnikanalstrategi.

Etableringsanalys
Analyser inför nyetablering, butiksnätsplanering, omlokalisering eller stängning.

Handelsutredningar
Beslutsunderlag inför planprocesser och handelspolicies. Konsekvensanalyser för befintlig handel vid etablering av ny handelsyta.

Omnikanalstrategi
Forma er omnikanalstrategi på ett sätt som använder alla kanaler koordinerat mot ett gemensamt mål.

 

Exempel: Strategiskt beslutsunderlag för etablering
Kund: Känd internationell detaljhandelsaktör

Vi hjälper kunder som är intresserad av etablerings- och expansionsunderlag, till exempel genom att göra omfattande genomlysningar av den svenska marknaden. Vi kartlägger allt ifrån det makroekonomiska läget ur ett europeisk perspektiv, till lokala regler och tillstånd att förhålla sig till. I dessa studier gör vi också en djupdykning i den svenska detaljhandelsmarknaden och dess huvudaktörer.

Förändring

Vi vägleder er genom implementeringen av strategin och hjälper er driva förändring, till exempel genom att etablera ett strukturerat innovationsarbete, kunskapsmarknadsföring eller underlag för påverkansarbete såväl inom som utanför verksamheten.

Rådgivning av förändringar
Rådgivning i det nya konsumtionslandskapet och dess konsekvenser. Rätt vägledning gör din organisation smartare och mer snabbfotad.

Driva processer
Förändring kräver mod och kunskap, HUI hjälper dig med rätt underlag.

Kunskapsmarknadsföring
Ta talesmannaskapet i viktiga frågor för din verksamhet.

Samhällsekonomiska utredningar
Kommunicera och påverka beslutsfattare med rätt konsekvensanalyser.

 

Exempel: E-barometern
Kund: PostNord

Tillsammans med PostNord och Svensk Digital Handel producerar vi E-barometern. Vi kartlägger e-handelsutvecklingen varje kvartal, och resonerar kring trender och e-handelns framtid. Rapporten presenterar både grundläggande nyckeltal för e-handeln men utforskar även nya e-handelsfenomen såsom hållbarhet och begagnat online.

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Hör av dig till vår VD, Emma Hernell eller Vice VD, Ulrika Bernhoff så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med de specifika behoven inom din organisation.

VD
Emma Hernell
Telefon: 073-058 72 95

Vice VD
Ulrika Bernhoff
Telefon: 073-324 59 83

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.