HUI

Löpande priser ökade med 2 procent

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Det innebär att tillväxten varit genomgående positiv under årets tre första kvartal. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på 3,8 procent för årets nio första månader.

Tillväxten starkast i västra Sverige

Precis som tidigare kvartal under året var tillväxten starkast i västra Sverige. ”Skivmaterial”, ”Fönster och glasvaror” och ”Tryckimpregnerat virke” var de kategorier som bidrog mest till tillväxten i branschen. Dessa tre produktkategorier står för nästan en fjärdedel av branschens omsättning och för drygt en tredjedel av tillväxten under det tredje kvartalet.

– Att branschen haft positiv tillväxt under årets tre första kvartal gör att 2019 ser ut att bli ett bra år för byggmaterialhandeln, säger Monica Björk VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Kvar av året är de för bygghandeln viktiga höstmånaderna och en traditionellt lugnare decembermånad sett till försäljning.

– Att byggmaterialhandlarna är optimistiska och nästan hälften tror på ökad försäljning är bra inför kommande kvartal, avslutar Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Via Byggmaterialindex erbjuds branschens parter möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Monica Björk, VD Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:
Josef Gäreskog, analytiker HUI Research 
Telefon: 070-260 80 81
E-post: josef.gareskog@hui.se

Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).