HUI

Hur digitaliseringen påverkar hemelektronikhandeln

Idag släpptes rapporten ”Prisbildning på hemelektronik i digitaliseringens tidsålder – Svensk konkurrenskraft i en global värld” som tagits fram av HUI Research på uppdrag av ElektronikBranschen. Rapporten ger insikter i hur digitaliseringen påverkar hemelektronikhandeln och vilka policyimplikationer som följer.

Elektronikhandeln är den mest digitalt mogna av detaljhandelns stora delbranscher. Vart tredje elektronikköp i Sverige sker idag på nätet och aktörerna verkar på en mycket transparent marknad som snabbt har gjort konsumentpriserna globala. Samtidigt har svenska handlare svårt att påverka inköpspriserna som i praktiken sätts av globala leverantörer på andra håll i världen.

Nationella styrmedel blir alltmer trubbiga i en globaliserad och digitaliserad värld där handlarna alltmer tappar kontrollen över prissättningen. En av rapportens slutsatser är således att skatter och avgifter vars nivåer avviker från nivåerna i omvärlden blir allt svårare för handeln att parera. Kostnadsökningar på nationell nivå styr i praktiken konsumenterna mot att e-handla från utlandet istället för i Sverige. Styrmedel som kemikalieskatt, privatkopieringsavgifter och potentiellt införande av pantavgifter bidrar därför till att jobb, försäljning och företag flyttar utomlands.

Rapporten kan läsas här

ElektronikBranschens kommentar till rapporten finns att läsa här