HUI

Under de senaste veckorna har det varit tvära kast i Europa. I Sverige togs samtliga restriktioner bort under andra veckan i februari, vilket väckte liv i optimismen efter två år av pandemirelaterat leverne. Knappt två veckor senare invaderades Ukraina av Ryssland, vilket förutom att vara en stor tragedi och ett hot mot Europa också innebär ekonomisk osäkerhet och finansiell instabilitet. Under fjolåret var den ekonomiska utvecklingen stark och ekonomin återhämtade hela tappet som uppstod under 2020. De förväntade effekterna av omikronutbrottet som tyngde föregående prognos avtog tidigare än vad som då förväntades. Det är bidragande till att HUI Research justerar upp BNP-prognosen för 2022 till 3,3 procent, i fasta priser. Hur Rysslands invasion av Ukraina påverkar den svenska ekonomin beror på hur kriget utvecklas. I prognosen är scenariot att kriget under 2022 kommer att påverka BNP-utfallet både uppåt och nedåt, med en svag nedåtsida.

– Invasionen förstärker flera av de ekonomiska trender som har utvecklats under pandemin. Inflationen drivs på av kraftigt stigande råvaru- och elpriser, vilka förutom i direkt konsumtion av hushållen även används i produktionsledet av varor. Den kortsiktiga utvecklingen blir att plånboken kommer att upplevas som tunnare för fler hushåll och den långsiktiga utvecklingen blir att fasta utgifter så som boendekostnad kommer att ta en större del av hushållens ekonomi, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

För detaljhandeln är prognosen en försäljningstillväxt om 4 procent för 2022, mätt i löpande priser, vilket är strax över snittutvecklingen under de senaste tio åren. Prognosen sätts till 4,5 procent för dagligvaruhandeln och 3,5 procent för sällanköpsvaruhandeln. En stor del av utvecklingen förväntas komma från prisökningar. Dagligvaruhandelns utveckling är prognostiserad till 1,5 procent i fasta priser, främst drivet av återgången i gränshandeln.

– Under 2021 tog flera branscher i detaljhandeln revansch på den svaga utvecklingen under 2020. Framåt väntas en fortsatt positiv utveckling i detaljhandeln, med det största lyftet i kläd- och skohandeln som fortfarande inte nått upp till försäljningsnivåerna som uppmättes före pandemin. Våren och sommaren förväntas också präglas av konsumtion kopplad till nöjen och aktiviteter som delvis begränsats under de två senaste åren, avslutar Joakim Wirén.

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Joakim Wirén
Analytiker
070-147 66 56
joakim.wiren@hui.se

Emma Hernell
VD
emma.hernell@hui.se

Prenumerationsförfrågningar och frågor mottages även här

Pressbilder finns på här

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor.

www.hui.se

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.