HUI

Kundens utmaning

En köpcentrumägare behöver förstå sin marknadsposition och sina besökare för att mer träffsäkert kunna anpassa sin hyresgästmix och marknadsföring. Vem besöker köpcentrumet och varför? Vilka nya köpbeteenden finns? Hur kan vi bli intressantare för konsumenterna?

Vår lösning

En intervjustudie med 500 besökare genomfördes på plats i köpcentrumet. Konsumenter med gemensamma beteenden segmenterades till åtta olika kundtyper. 40 intervjupersoner bjöds därefter in till fokusgrupper där köpbeteenden, drivkrafter, butikspreferenser samt attityder till köpcentrumet och dess konkurrenter analyserades.

Resultat

Fastighetsägaren fick en målgruppsanalys som beskriver de åtta kundtyperna. Besöksfrekvens, besöksanledningar, favoritbutiker, medievanor samt önskelista på nya butiker och restauranger beskrivs på gruppnivå. Materialet används nu som en idébank för en mer träffsäker konceptutveckling, hyresgästmix och marknadsföring för att stärka konkurrenskraften mot e-handel och andra köpcentrum.

Vill du ha hjälp med målgruppsanalys?

Hör av dig till vår VD, Emma Hernell eller Vice VD, Ulrika Bernhoff så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med de specifika behoven inom din organisation.

VD
Emma Hernell
Telefon: 073-058 72 95

Vice VD
Ulrika Bernhoff
Telefon: 073-324 59 83