HUI

Alexander har en master i nationalekonomi från Linköpings Universitet och har arbetat på HUI sedan våren 2021. Alexander är analytiker och arbetar mycket med omvärldsanalys med ett extra fokus på makroekonomiskt relaterade frågor. Utöver det fokuserar Alexander på att bearbeta data för att få fram värdefulla insikter. Ett urval av projekten Alexander arbetar med är E-barometern, Convenience Store Index och Trafikbutiksindex.