HUI

Emma Wähl förser konsumtionslandskapets olika aktörer med insikter kring branschen och hur den kommer utvecklas framåt. Emma är analytiker på HUI och med en ekonomutbildning med inriktning Retail Management från Handelshögskolan i Stockholm samt ett brinnande intresse för handel snappar hon tidigt upp olika fenomen på marknaden. Hennes styrka ligger i att kunna kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att skapa skarpa insikter för branschens aktörer. Emma ansvarar bland annat för den detaljhandelsinriktade delen av HUIs konjunkturrapport och hon föreläser gärna om olika trender i konsumtionslandskapet!