HUI

Erik har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som analytiker på HUI. Erik arbetar med kvantitativ och kvalitativ analys av konsumtionslandskapet med särskilt fokus på hur konsumenternas beteende förändras på lång sikt, hans fokus ligger på att ta fram insikter och råd som går att agera på. Erik har även erfarenhet av att utforma strategisk och operativ kommunikation med utgångspunkt i insikter om mottagaren.