HUI

Felix Åberg ansvarar för HUI:s samhällsekonomiska erbjudande och leder HUI:s arbete med att analysera effekter av politiska beslut kopplade till handels – och näringslivsfrågor, samt ansvarar för HUI:s konjunkturrapport. Felix föreläser gärna om fysisk handel, e-handel och politikens effekter på handeln.