HUI

Joakim Wirén arbetar med samhälls- och branschinsikter och har en projektledarroll för Dagligvaruindex och Byggmaterialindex, tillika ansvarig för plattformen Handelsfakta.se.

Joakim är även ansvarig för HUI:s konjunkturrapport och arbetar med ekonomiska prognoser. Föreläser gärna för er om ekonomiska trender och handelsinsikter.