HUI

Joakim Wiren är analytiker på HUI och arbetar främst med samhällsekonomiska frågor och branschinsikter. Joakim är ansvarig för HUI:s kvartalsvisa konjunkturrapport och för kunskapsplattformen Handelsfakta.se. Därtill flera branschindex som tas fram på uppdrag av våra samarbetspartners så som Dagligvaruindex och Byggmaterialindex. Joakim är nationalekonom med masterexamen i ekonomisk analys och har som styrka och driv att förklara siffrorna bakom utvecklingen. Joakim återkommer ofta i media och föreläser gärna om ekonomins utveckling på handeln, både i det stora och lilla perspektivet.