HUI

Arbetar med analys och insikter avseende digitaliseringens och olika marknadstrenders konsekvenser för handeln. Johan har även en makroekonomisk blick och studerar vilka följder de större samhällsekonomiska skeendena får för handeln.