HUI

Josef Gäreskog arbetar med handelstrender på branschnivå. Han analyserar och bearbetar nyckeltal för handeln och hjälper branschorganisationer och företag med information och insikter för att utveckla hållbara affärsmodeller. Josef föreläser gärna om läget och utvecklingen i handeln med fokus på stadskärnor, förändrade konsumentbeteenden och digitalisering.