HUI

Michaela har en masterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet. Hennes styrka ligger i att kunna omvandla komplex data till värdefulla insikter. Hennes tidigare arbetsroll som säljande distributör inom dagligvaruhandeln har gett henne värdefull insyn i hur branschen fungerar. Michaela arbetar bland annat med dagligvaruindex och sportindex på HUI och jobbar gärna med kvantitativ analys, datahantering och effektivisering.