HUI

Mikail är utbildad inom sociologi och demografi och jobbar som analytiker på HUI. Han arbetar främst med platsutvecklingsfrågor, vilket bland annat innefattar handelsutredningar åt kommuner och fastighetsägare, stadsutveckling, köpcentrumsanalyser och butiksetableringar. Mikail har specialistkompetens inom GIS som är ett system för att analysera, bearbeta och visualisera geografisk information.

Mikail har erfarenhet med att jobba i flera av HUIs databaser och projektleder Cityindex som följer de svenska stadskärnornas omsättningsutveckling.