HUI

Miko Roth är utbildad ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar främst med analys och utveckling av nya metoder och digitala verktyg. Han ansvarar för HUI:s digitala utvecklingsprojekt som kombinerar olika databaser, samt är kundansvarig för Cityindex och SSCD. Som projektledare är Miko noggrann, strukturerad och effektiv, med erfarenhet av att leda komplexa multiclient-projekt.