HUI

Arbetar med analys av trender inom handeln utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ola arbetar även med effekterna av digitalisering, omställningen från fysisk handel till e-handel, förändrade konsumentbeteenden och konjunkturanalys.