HUI

Olivia har en master i nationalekonomi från Uppsala universitet. Hennes styrka ligger i att vara detaljorienterad, effektiv och framåttänkande. Hon har ett intresse för samhällsekonomiska frågor och förmågan att kunna omvandla komplex data till värdefulla insikter. Olivia är bland annat delaktig i HUI:s konjunkturrapport, stilindex och samhällsekonomiska analyser.