HUI

Rickard är inriktad på regional analys inom handel och besöksnäring. Han arbetar med rådgivning, utbildning och föredrag gentemot kommuner/regioner, fastighetsägare och detaljister runt om i Sverige avseende frågor som rör konsumentbeteende och handelsplats- och destinationsutveckling.

Retail Analyst Rickard Johansson