HUI

Detaljhandelns reformation kräver ett nytt fokus på innovation. Bara de som har förmågan att förändra sitt erbjudande, sin affärsmodell och sin kommunikation överlever. Hur skapar man som ledare i detaljhandeln ett innovativt klimat?  Ulrika Bernhoff, HUIs nya rådgivare inom strategi och innovation, bjuder här på fem tips som sätter fart på din innovation.

Detaljhandelslandskapet ritas nu om i snabb takt. Den accelererande digitaliseringen i kombination med de beteendeförändringar som pandemin har orsakat leder till att många detaljhandelsbolag måste se över koncept och affärsmodeller för att förbli relevanta.

HUI har studerat handelns utveckling i över 50 år och följt hur den småskaliga handeln har kedjefierats, digitaliserats, effektiviserats, internationaliserats och professionaliserats. Trots alla de förändringar som har skett är vi övertygade om att detaljhandelslandskapet kommer att förändras mer än någonsin under de närmaste tio åren.

För de aktörer som vill finnas kvar om tio år är det hög tid att utmana och utveckla affärsmodellen. Om tio år kommer vi att ha upplevt en tuff lågkonjunktur, sett hur stora delar av kedjesverige stängt butiker, hur e-handeln koncentrerats till färre och större bolag och hur internationella aktörer har skärpt konkurrensen ytterligare. Det finns dock ändå skäl att vara optimist. Konsumenterna kommer att vilja fortsätta shoppa även om de gör det på andra sätt, i andra försäljningskanaler, med andra krav och andra produkter och tjänster.

Retailbranschen har inte den tradition av forsknings- och utvecklingsarbete som till exempel industrin har. Detta medför både för- och nackdelar. Retail har inte heller någon lång historia av utvecklingsbudgetar och innovationsprocesser. Däremot är det en styrka att retailbolagen befinner sig nära kunderna och snabbt kan förstå vad de efterfrågar. Möjligheten att arbeta med den egna kunddatan innebär en fördel för detaljhandelsbolag som kontinuerligt vill arbeta med innovation.

Nedan delar Ulrika Bernhoff, HUIs seniora rådgivare inom strategi och innovation, med sig av några råd till retailbolag som vill förnya sin affär och hitta nya intäktsströmmar.

  1. Känn dig själv och din bransch. Vid strategiprocesser och identifiering av nya affärer är självkännedom en viktig utgångspunkt. Vad är vi bra på? Var tjänar vi mest pengar idag? Och var har vi våra utvecklingsområden? Lika viktigt är att vara trogen sitt syfte, sitt purpose. Vilka är vi? Vad är vi beredda att rucka på och vilka kärnvärden ligger fast? Sist men inte minst måste vi förstå marknaden och vad kunderna vill ha.
  2. Var nyfiken på och ta till dig vad som pågår i omvärlden och i kundernas värld. Se något bredare än din egen bransch. Du blir aldrig utkonkurrerad av din närmaste konkurrent, utan av helt nya aktörer, eller av aktörer från en annan bransch som utnyttjar sina befintliga framgångsfaktorer på nya marknader. Genom att influeras av närliggande branscher kan du generera nya, mer disruptiva utvecklingsspår.
  3. Utmana dig själv och din affärsmodell – tänk fritt baserat på insikterna i föregående punkt: Vad skulle en aktör göra och hur skulle hen positionera sig om hen inte hade någon legacy att ta hänsyn till? Med hänsyn tagen till punkt 1: Vad är görbart för vårt företag? Hur skulle värdeerbjudandet mot marknaden kunna se ut? Vilka nya intäktsströmmar skulle det kunna leda till?
  4. Hur stor skulle förflyttningen bli? Vad behöver vi förändra? Identifiera och prioritera initiativ som driver och påvisar förflyttningen.
  5. Arbeta hypotesbaserat och iterativt. Prova dig fram, utvärdera och exekvera. Fatta beslut kontinuerligt i ledningsgruppen. Det är frekvens och mod som skiljer ut de riktigt framgångsrika innovatörerna. Ju fler experiment du har igång, desto lättare blir det att lägga ner de experiment som inte funkar och fokusera resurserna på vinnarna. “Fail fast eller learn fast”.

Framgångsrika förflyttningar bygger på en smart strategi, att medarbetare och ledning förstår och tror på den, samt att man snabbt ser resultat. De retailföretag som förmår att vara snabbrörliga men samtidigt har en tydlig bild av sitt syfte och sin strategiska riktning kommer att gå vinnande ur den pågående strukturomvandlingen.

Precis som handeln måste även vi på HUI utveckla vårt erbjudande. För att hjälpa våra kunder och vår bransch utvidgar vi nu vår verksamhet till att förutom de analyser och underlag vi vanligen gör också satsa på att hjälpa företagen med själva utvecklingen. Detta gör vi genom vår nysatsning HUI Innovation. Satsningen kommer att ledas av Ulrika Bernhoff som har mångårig erfarenhet av att leda företags innovation och strategiutveckling.

Ulrika kommer närmast från managementkonsultföretaget Centigo där hon har varit ansvarig partner för innovation och strategi. Hon har tidigare varit medgrundare av start-up-företaget Innovation 360, vd för United Minds och managementkonsult på Accenture. Ulrika har som rådgivare och konsult bland annat arbetat med global konsumentinsikt på uppdrag av IKEA under många år, tagit fram nya strategier för bolag inom förändringsintensiva branscher som finans, logistik och industri, varit global chef för varumärkesstrategi på SAS samt designat och stöttat företag när det gäller att etablera innovationssystem och nya arbetssätt för att bli mer snabbrörliga och konkurrenskraftiga.

HUI expanderar dessutom ytterligare och utökar teamet med Emma Wähl, Erik Jonsson och Mikail Sertcanli för att kunna möta efterfrågan på ökad analys och strategi.

Kontakt:

Ulrika Bernhoff
073-324 59 83
ulrika.bernhoff@hui.se