HUI

Välkommen till ett webbinarium på temat handelns struktur och utveckling. Den 15 oktober kl. 09.00-10.00 presenterar Handelsrådet och HUI Research 2019-års butiks- och kedjestruktur i den nya upplagan av butiksdatabasen.

Detaljhandeln befinner sig i en omvälvande tid. Ovanpå underliggande megatrender som digitalisering och lågprisboom behöver branschen nu handskas med konsekvenserna av pandemin och social distansering. Redan före pandemin var handelns strukturomvandling omfattande och rapportens siffror beskriver år 2019. Under webbinariet diskuteras också hur pågående trender kan komma att påverkas av, och interagera med, den rådande pandemin och dess konsekvenser.

Webbinariet kommer bland annat att presentera analys och statistik kring:

  • Handelns strategi för etableringar och stängningar av butiker.
  • Lågprishandelns frammarsch.
  • Vad som kännetecknar den fysiska detaljhandeln i Sverige.
  • Detaljhandelns kedjekoncentration och likriktning.
  • Reflektioner kring hur pågående trender kan komma att påverkas av, och interagera med, den rådande pandemin och dess konsekvenser.

 

Medverkande:

Andreas Svensson
Senior analytiker
HUI Research

Erik Jonsson
Analytiker
HUI Research

Ylva Åkesson
Kommunikatör och projektledare
Handelsrådet

 

Klicka här för att anmäla dig!