HUI

HUI är mycket stolta över att kunna presentera vårt samarbete med Miljömärkning Sverige och Svanen i The Report #3 – The Communication Issue. Rapporten tar sin utgångspunkt i det gröna gapet mellan attityd och handling, sedan presenteras kommunikationsverktyg för att undvika greenwashing, tips om hur man skippar domedagsretoriken, väger ord på guldvåg och vädjar till människors känslor. Och mycket mer! 

I takt med att allt fler företag vill sälja med miljö- och klimat-argument ökar risken för greenwashing. Konsumenter blir allt mer ”grönmattade”, det vill säga de tröttnar på reklam med miljö- och klimatbudskap.

– Idag är viss företagskommunikation kring hållbarhet snarare en barriär än en motor för hållbar utveckling. Med The Report #3 vill vi bidra med inspiration, kunskap och konkreta tips på hur företag kan göra rätt. Dels genom spännande intervjuer med några av Sveriges främsta experter i ämnet. Dels genom vår undersökning Svanenbarometern, som tar tempen på företag och konsumenter, säger Uta Hönemann, projektledare för The Report, på Miljömärkning Sverige.

Miljömärkning kan vara ett effektivt verktyg för att kommunicera hållbarhetsbudskap, men hur trovärdigt miljömärkningen uppfattas beror på vilken typ av organisation som står bakom märkningen. 76 procent av konsumenterna litar på märkningar som utfärdats av oberoende organisationer, medan bara 35% litar på företag som märker sina produkter med en egen märkning, som inte granskats av en oberoende organisation.

Läs hela rapporten här: The Report #3 – The Communication Issue