HUI

Butikskedjornas Utveckling & Nyckeltal (BUN) är en rapport som baseras på de större svenska butikskedjornas kvartalsrapporter och syftar till att följa utvecklingen på bolagsnivå löpande per kvartal. BUN utgörs av fem rapporter per år varav en rapport summerar helåret och fångar upp större bolag som endast ger ut årsrapporter. I kvartalsrapporterna ingår drygt 20 bolag och i helårsrapporten merparten av de största kedjorna.

Nyckeltalen som ingår i rapporten är:

  • Nettoomsättning
  • Jämförelse med branschens utveckling
  • Marknadsandel
  • Rörelseresultat (EBIT)
  • Rörelsemarginal
  • Soliditet
  • Likviditet
  • Antal butiker

För att påbörja din prenumeration av BUN, maila kontaktinformation och faktureringsuppgifter till:

katarina.kilander@hui.se 

Din prenumeration gäller för 12 månader och fem rapporter. Prenumerationen förlängs därefter automatiskt med 12 månader i taget. Prenumeranter betalar 11 990 kronor exklusive moms för 12 månader och fem rapporter. Nedan finns en kostnadsfri version av BUN avseende det tredje kvartalet 2016. 

För frågor om BUN, kontakta:

Josef Gäreskog

Tel: 070-260 80 81

E-post: josef.gareskog@hui.se

Material för nedladdning

BUN – Butikernas utveckling och nyckeltal (pdf)