HUI

JULRAPPORTEN

Varje år släpper HUI en julrapport som prognostiserar den kommande julhandeln och presenterar årets julklapp.

Julprognos 2021

Handeln har stora förväntningar på årets julkonsumtion. HUIs prognos är att decemberförsäljningen växer med tre procent och att sällanköpsvaruhandeln står för en betydande del av tillväxten.

Fjolårets julhandel var tyngd av restriktioner. Konsumtionen väntas växa i den fysiska handeln nu när samhället åter är öppet. Även i e-handeln väntas julklappsinköpen öka.

Att få firar julen utomlands och att hushållen har goda ekonomiska förutsättningar talar för en ökad försäljningsutveckling.

En konsumtionsförflyttning mot fler julklappar inom upplevelse- och tjänstesektorn på grund av att populära detaljhandelsvaror riskerar att drabbas av leveransproblem är en möjlig negativ effekt.

Ladda ner årets julrapport:

Julrapporten 2021

 

För mer information kontakta gärna:

Joakim Wirén
070 147 66 56
joakim.wiren@hui.se

 

Tidigare års julrapporter: 

Julrapporten 2020

Julrapporten 2019