HUI

JULHANDELSRAPPORTEN

Varje år släpper HUI en julhandelsrapport som prognostiserar den kommande julhandeln. Julhandelsrapporten 2023 släpps den 8 november.

Julhandelsrapporten 2023

Årets julhandel påverkas av hushållens minskade köpkraft. Decemberhandeln förväntas minska med tre procent jämfört med samma period i fjol. Totalt sett indikerar julhandelsprognosen motståndskraft i handeln då försäljningen förväntas minska mindre än nedgången av hushållens köpkraft.

Ladda ner årets julrapport:

Julhandelsrapporten 2023

 

För mer information kontakta gärna:

Joakim Wirén
070 – 147 66 56
joakim.wiren@hui.se

William Lindquist
073 – 835 01 02
william.lindquist@hui.se