HUI

KÖPCENTRUMBAROMETERN

Köpcentrumbarometern ger dig köpcentrumens utveckling på kvartalsbasis

Köpcentrumbarometern är den enda löpande kartläggningen av köpcentrumhandelns omsättning och utveckling som existerar i Sverige. HUI Research startade denna kartläggning i början av 2000-talet som en effekt av en ökande efterfrågan från branschen och med syftet att bättre kunna följa detaljhandelns utveckling. Då antalet köpcentrum i Sverige har fördubblats under de senaste 15 åren är behovet av att följa denna försäljningskanal i dagsläget stort. De medverkande företagen får varje kvartal ta del av följande information om marknaden:

  • Omsättning och utveckling
  • Ytor
  • Antal butiker
  • Antal besökare

Utöver detta redovisas olika nyckeltal såsom omsättning per kvadratmeter. Redovisningen av all ovanstående data sker per köpcentrum, men även för olika geografiska regioner samt typer av köpcentrum.

Sammantaget ger detta en unik bild av hur svenska köpcentrum utvecklas löpande. Observera att det i dagsläget enbart är de medverkande företagen som får ta del av kartläggningen, den är alltså inte publik.

Är du en fastighetsägare och är intresserad av att medverka i Köpcentrumbarometern?

För frågor om Köpcentrumbarometern, kontakta:

Emma Åkerling
Tel: 073-821 60 41
Mejl: emma.akerling@hui.se