HUI

SVENSKARNA OCH NIKOTINET

HUI Research har, på uppdrag av Philip Morris AB, genomfört en studie om skadligheten hos olika nikotin- och tobaksprodukter, som cigaretter, snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter. Studien innefattar en genomgång av rapporter från svenska, utländska och internationella myndigheter och organisationer som berör skadligheten hos olika nikotin- och tobaksprodukter. Resultatet visar att olika nikotin- och tobaksprodukter är olika skadliga för hälsan, och att cigaretter eller andra rätt att röka tobak är det överlägset skadligaste. Det råder dock kunskapsbrist hos användarna rörande bland annat vad som gör cigaretten skadlig, trots att de gärna vill ha denna typ av information från bland annat tobaksbolag, myndigheter och sjukvård. Sveriges målsättning för tobakspolitiken hindrar dock dessa aktörer för att ge denna typ av information till användarna, trots att det skulle kunna bidra till att minska de tobaksrelaterade skadorna.

Ladda ner rapporten

Svenskarna och niktotinet (lång version)

Svenskarna och nikotinet (kort version)

För frågor om rapporten kontakta:

Jonas Arnberg
jonas.arnberg@hui.se

Saga Bowallius
saga.bowallius@hui.se
076-170 85 99