HUI

Under 2025 träder EUs lagstiftning Right to Repair i kraft. Lagen ska ge företag och konsumenter förutsättningar för en hållbar, prisvärd och kvalitetssäkrad hantering av reparationer. Lagstiftningen leder också i förlängningen till en hållbar reparationskultur – både för planeten och plånboken. Samtidigt som den nya lagstiftningen ökar möjligheterna till en mer hållbar detaljhandel uppstår även nya utmaningar. För att kunna erbjuda alla sina kunder reparationstjänster och samtidigt få lönsamhet i verksamheten kommer detaljisterna att behöva ställa om och utveckla sina affärsmodeller. Frågan är vilka det är som ska göra jobbet; det vill säga utföra alla dessa reparationer.

Enligt studien “Promoting the Repair Sector in Sweden” var bristen på kvalificerade reparatörer ett hinder för en ökad reparationskultur redan 2020. Dessutom visar rapporter från Skolverket, SCB och Myndigheten för Yrkeshögskolan att bristen på hantverkskompetens ökar, och att antalet ansökningar till hantverks- och yrkesprogrammen minskar. Kompetensbristen sätter redan idag käppar i hjulen för detaljisterna, och utmaningarna kommer att bli ännu större framöver när Right to Repair träder i kraft.

”Vi anlitar lokala skräddare i närheten av varje butik för att klara av de reparationer som våra Polare i butik inte själva kan utföra. Det är ett system som funkar bra på de flesta orter, men vi kommer att behöva hitta större kapacitet runt vårt centrallager utanför Helsingborg för att hantera de ökande volymer som vi hoppas kommer tack vare den nya EU-lagstiftningen. Detta är en viktig del av ett mer cirkulärt samhälle, men för att det ska fungera kommer det att krävas många fler sömnadskunniga personer över hela Sverige, vilket i dagsläget är en utmaning.”

– Johan Munck, VD, Polarn O. Pyret

Självklart kommer många lokala reparatörer att gynnas av att Right to Repair träder i kraft men även detaljisterna kan vända utmaningarna med reparationstjänster till något gott. Right to Repair kanske leder till Excite to Repair för detaljister som genom dessa tjänster kan stärka sitt varumärke, främja lojalitet och öka tryggheten gentemot sina kunder. Genom att erbjuda reparationer, service och kvalitetsgaranti går det att locka kunder redan i första steget i köpprocessen.

Redan idag lyckas många aktörer förädla, utveckla och skapa en lyckad affärsmodell genom att ta vara på hantverkskompetens och ha det som kärnkultur i företaget. Det finns många olika sätt att arbeta med hantverkskompetens som en del av verksamheten. Vi har skissat upp fyra modeller att inspireras av i den egna verksamhetens verkstad:

 

Polarn O. Pyret erbjuder redan idag alla sina kunder möjlighet att reparera, men de saknar i dagsläget kompetens för att utöka sin lokala produktion.

”Vi producerar våra klassiska röd- och blå-vita basränder på närmarknader där en svensk leverantör stickar tygerna utanför Ulricehamn för vidaretransport till sömnadsenheter i Baltikum. Vi har ett långsiktigt samarbete med denna partner som funkar jättebra, men har ändå stora utmaningar i att skala upp själva sömnaden på grund av brist på just sömnadskunnig personal. Det är synd då det hindrar oss från att utveckla ännu fler ”närproducerade” plagg.”

– Johan Munck, VD, Polarn O. Pyret

Utöver de aktörer som lyckats integrera hantverk i verksamheten, finns det också de som använder hantverk som integrationsverktyg.  Yallatrappan är ett arbetsintegrerande företag som har som målsättning att skapa ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor (Yallatrappan). Fugeetex är ett annat initiativ drivet av Diemonde som i samarbete med Laxå Bruk har som mål att skapa sysselsättning och jobb för utrikesfödda kvinnor, minska produktionssvinn och minska textilindustrins negativa påverkan på miljön (Totally Örebro). Gemensamt för de båda är att de tar vara på befintlig hantverkskompetens och utbildar för att stärka den lokala arbetsmarknaden – inom yrken där det verkligen behövs.

Funderingar att ta med sig:

• Hur skulle du vilja reparera varor i framtiden?

• Finns det möjligheter att samarbeta med lokal kompetens på din marknad för att därigenom kunna bredda reparationserbjudandet?

• Inom vilka branscher saknas hantverkskompetensen som mest?

Av:
Michaela Dagher
Analytiker
michaela.dagher@hui.se

Tilda Lundberg
Analytiker
tilda.lundberg@hui.se