HUI

Inledningen på 2020 har varit något av en berg-och dalbana för ekonomin. Positiva konjunktursignaler i januari har förbytts i oro och utbredd flykt från risktillgångar på de finansiella marknaderna sedan virussjukdomen covid-19 spridit sig till många länder utanför Kina och skapat fler och fler och störningar. HUI tror på en svag utveckling under åtminstone det första halvåret 2020 och reviderar ner sin BNP-prognos till 0,5 procent till följd av att försämrade globala utsikter påverkar export och investeringar.

– Coronautbrottet visar på sårbarheten i en världsekonomi med hög skuldsättning och stora obalanser. En lågkonjunktur har kommit närmare, men om det innebär ett hack i kurvan eller en mer utdragen avmattning är en öppen fråga, säger Jonas Arnberg, VD för HUI Research.

De försämrade globala utsikterna i kombination med redan låg inflation och signaler om stimulanser från centralbanker medför att sannolikheten för en återgång till negativa räntor i Sverige har ökat betydligt, även om Riksbanken sannolikt överväger andra åtgärder i första hand.

Detaljhandeln skyddas till viss del av att hushållen har en del att ge och tagit över som tillväxtlok. Dagligvaruhandeln och e-handeln lär på kort sikt ha en relativ fördel om konsumenterna blir mer avvaktande till fysiska besök och folksamlingar.

– En sänkt prognos för handelns utveckling 2020 är naturlig eftersom coronaviruset sänker konjunkturen och hushållens framtidstro samtidigt som handeln drabbas av sourcingproblem och färre besök till butikerna. Även bemanningen kan påverkas för en del företag. Möjligtvis kan handelns nedgång dämpas av att hushåll som inte reser eller besöker restauranger istället konsumerar handelsvaror, menar Jonas Arnberg.

 

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Ola Nevander, 073-407 69 18, ola.nevander@hui.se
Jonas Arnberg, VD, jonas.arnberg@hui.se
Pressbilder finns på https://hui.se/pressrum/

 

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

• Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
• Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
• Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
• Ger tillgång till unik data och analys
• Möjliggör benchmarking
• Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer