HUI

Samarbete med Fastighetsägarna

HUI Research har i samarbete med Fastighetsägarna kartlagt den kommersiella utvecklingen i alla Sveriges stadskärnor. Resultatet visar att försäljningen ökar och att strukturomvandlingen fortsätter. Totalt ökade försäljningen i Sveriges stadskärnor med 0,4 procent under 2018. Om det var näst intill stiltje gällande stadskärnornas totala utveckling så hände det desto mer i de olika branscherna.

Tufft för detaljhandeln när hotell och kommesiell service växer

Detaljhandeln hade en tuff utveckling och tappade 1 procent medan hotell och kommersiell service växte starkast med 4 respektive 3 procent. Trots att många stadskärnor möter tuffa omständigheter när stadskärnorna ömsar skinn och innehållet utmanas, förändras och byts ut finns goda förutsättningar inför framtiden. Goda kommunikationer, närhet, service och många besöksanledningar är några av anledningarna till detta.

I samarbete med Fastighetsägarna kartlägger HUI Research alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv inom ramen för Cityindex. Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restaurangnäring, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer).

Försäljningen i de svenska stadskärnorna ökade preliminärt med 0,4 procent under år 2018. Stadskärnans historiskt starka position som modedestination utmanas dock. Detaljhandelns omsättning i stadskärnorna backade med 1 procent drivet av modehandeln som tappade mest, samtidigt som hotell och kommersiell service växte med 4 respektive 3 procent. Storstäderna hade störst positiv utveckling medan mindre städer hade det tuffare. Ur ett regionalt perspektiv uppvisade stadskärnorna i Svealand högst tillväxt med 0,6 procent följt av stadskärnorna i Götaland. De norrländska stadskärnorna hade en negativ tillväxt och minskade med 0,5 procent.

Framtidens stadskärna hittar vi om vi tittar i backspegeln. Innan handeln flyttade till stora lokaler, köpcentrum och externa handelsområden var den koncentrerad till mindre butiker nära konsumenten och hade stort fokus på service. Med tiden tog större, mer effektiva butiker med ett större utbud över och den gamla handeln försvann till stor del. I takt med att allt fler köp idag sker på nätet och upplevelser blir allt viktigare tyder mycket på att framtidens stadskärna kommer att återfå den form den hade före externhandelns och köpcentrumens intåg. Med örat mot marken gällande vad konsumenterna i staden efterfrågar, med mötesplatser och upplevelser, med goda kommunikationer och närhet till alla typer av samhällsservice har stadskärnan goda förutsättningar att spela en viktig roll även i framtiden. Samtidigt innebär förändringarna en hel del utmaningar för de verksamheter som tillhör de kategorier som stadskärnan allt mer lämnar bakom sig.

Förklaring stadskategorier

Storstad Mer än 150 000 invånare i tätorten
Större stad 37 500-149 999 invånare i tätorten
Medelstor stad 15 000-37 499 invånare i tätorten
Småstad 10 000-14 999 invånare i tätorten

Mer information:

Under 2019 inledde Fastighetsägarna och HUI Research ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Cityindex är en objektiv rikstäckande kartläggning av Sveriges stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Kontakt:

Anna Wiking, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd
070-955 31 32, anna.wiking@fastighetsagarna.se

Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle Fastighetsägarna Stockholm
070-520 81 10, helena.olsson@fastighetsagarna.se

Christina Friberg, stadsutvecklare Fastighetsägarna MittNord
070-349 91 25, christina.friberg@fastighetsagarna.se

Anna Liljenby, expert stadsutveckling Fastighetsägarna GFR
070-955 60 34, anna.liljenby@fastighetsagarna.se

För frågor om undersökningen:
Josef Gäreskog, Analytiker HUI Research
070-260 80 81, josef.gareskog@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Tillsammans med våra medlemmar skapar vi förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden. Vi är en rikstäckande organisation med en stark lokal förankring. Våra kontor finns från Malmö i söder till Luleå i norr. Hos oss är cirka 15 000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar medlemmar. För mer information www.fastighetsagarna.se.