HUI

Idag publiceras Sportindex Q2 2021 som visar att försäljningen i sporthandeln ökade med 4,5 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med samma period föregående år. Mätt i jämförbara enheter landade tillväxten på 7,2 procent. E-handelsförsäljningen växte med 24,4 procent under perioden. Ladda ner hela rapporten för mer statistik och analys:

Klicka här för att ladda ner Sportindex Q2 2021.