HUI

Den senaste köpcentrumkartläggningen från HUI visar att den totala omsättningen i köpcentrum och handelsområden minskade med 5,9 procent under 2020. Handelsområden visade sig vara bättre rustade för en pandemi och landade på en svag tillväxt om 0,1 procent.

HUI Research har färdigställt en uppdaterad version av Swedish Shopping Centre Directory (SSCD), som kartlägger Sveriges köpcentrum och handelsområden. Tidigare såldes prenumerationer på SSCD av Datscha men från och med 31 oktober 2020 har HUI tagit över ägandet av databasen samt prenumerationsförsäljningen.

Köpcentrumbranschen påverkades hårt av pandemirestriktionerna som ledde till stora förändringar i konsumenternas beteende och rörelsemönster. Som resultat av detta skedde år 2020 den största tillväxten av e-handeln hittills, en ökning med 40 procent, vilket drabbade både köpcentrum och handelsområden som hade tuffa pandemirestriktioner. Totalt minskade omsättningen i köpcentrum och handelsområden med 5,9 procent, men det finns stora variationer köpcentrumen emellan och det finns ett antal handelsplatser har haft en bra omsättningsutveckling trots den totalt sett negativa utvecklingen.

Handelsområdenas omsättning ökade under 2020 med 0,1 procent. Utbudet domineras generellt av dagligvaruhandel respektive hem- och fritidshandel som har stått relativt stadigt under pandemin.

– Handelsområdena var bättre rustade för pandemin på grund av biltillgängligheten och bättre möjligheter till fysisk distansering. Många handelsområden har trots det påverkats negativt av maxtak på butiksbesökare samt en omfördelning till e-handelskanalen, säger Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research.

Köpcentrum drabbades hårdare av restriktionerna, särskilt under andra halvåret 2020, och omsättningen minskade totalt med 11,6 procent under året. Köpcentrumens hyresgästmix innehåller många av de branscher som har gått kräftgång under pandemin, till exempel mode, restauranger och kommersiell service. Citygallerior och regionala köpcentrum domineras ofta av mode och har därför sett de största minskningarna. Externcentrum som ligger i mer biltillgängliga lägen och har en hyresgästmix med mer hem & fritid och dagligvaror har därför klarat sig något bättre.

Gränshandelscentrum, som hämtar majoriteten av sin omsättning från konsumenter bosatta i något av Sveriges grannländer, drabbades allra hårdast med en omsättningsminskning på totalt 52 procent.

För mer information om kartläggningen:

Monica Bruvik
Senior Retail Analyst
072-525 17 53
monica.bruvik@hui.se

Prenumerationsförfrågningar mottages av:

Miko Roth
Detaljhandelsanalytiker
070-714 51 65
miko.roth@hui.se

BILAGA: Nyckeltal och topplistor

Omsättningstillväxt per år i löpande priser

Diagrammet nedan illustrerar köpcentrumens årliga omsättningstillväxt (detaljhandel, restauranger, caféer och service) fördelat på köpcentrum och handelsområden, exklusive gränshandelscentrum.

SSCD är en unik databas som omfattar information om Sveriges köpcentrum och handelsområden. Innehållet utgörs av uppgifter om omsättning, yta, ägare, förvaltning, antal besökare, hyresgästlistor och mycket mer. Vidare kartläggs planerade projekt avseende köpcentrum och handelsområden i allt från tidigt idéskede till invigning. Informationen presenteras i sökbara tabeller med filtreringsfunktioner, kartvy, jämförelsefunktion och topplistor. Med SSCD får användaren både en övergripande och detaljerad bild av Sveriges köpcentrumbestånd som kan användas för analys, benchmarking, omvärldsbevakning och utvärdering. För mer information, besök SSCD.se. Tidigare såldes prenumerationer på SSCD av Datscha men från och med 31 oktober 2020 har HUI tagit över ägandet av databasen samt prenumerationsförsäljningen.

Definitioner

Köpcentrum är handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum ägs och förvaltas som regel av en fastighetsägare. De kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna. Exempel på köpcentrum är Westfield Mall of Scandinavia och Frölunda Torg.

Handelsområden är samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Handelsområden är vanligen framväxta successivt och har många olika fastighetsägare. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna. Exempel på handelsområden är Kungens Kurva och Backaplan.

Handelsplats är ett samlingsbegrepp för köpcentrum och handelsområden. En handelsplats kan bestå av både ett köpcentrum och ett handelsområde, såsom Kungens Kurva Shopping Center och Kungens Kurva Handelsområde. Stadskärnor är också handelsplatser men är inte inkluderade i denna kartläggning.

Dagligvaruhandel utgörs främst av livsmedel och Systembolaget.

Sällanköpsvaruhandel utgörs av detaljhandelsvaror som ej hör till dagligvaruhandeln. Till exempel möbler, elektronik, kläder och byggvaror.

Kommersiell service utgörs av tjänster som ofta konsumeras på inköpsstället, exempelvis frisörer, biografer och gym.

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.