HUI

Hemarbete och naturupplevelser istället för shopping under pandemin slog hårt mot stadskärnorna. Inför omstarten av samhället har Fastighetsägarna och HUI Research tagit fram rapporten ”Stadsliv med människan i centrum” som en del av Cityindex 2021. Medverkande forskare, beteendepsykolog och riksarkitekt berättar bland annat om hur en tillgänglig stad botar ensamhet och hur kulturen blir avgörande för stadskärnan i framtiden.

Rapporten tar upp stadskärnans framtid ur fem olika aspekter – den hållbara staden, levande grönområden, ensamhet, framtidens urbana kontor och kulturens betydelse för platsen. I takt med att restriktionerna lättar och livet i stadskärnorna börjar om finns nu momentum att se över strategierna för stadens framtid.

Den nya situationen skiljer sig från hur det var före pandemin. Beteenden har förändrats och nu behöver vi se till människors behov och anpassa stadsmiljön efter det. Ett exempel kan vara att arbeta fram en stadslivspolicy istället för en handelspolicy. Tänk kreativt och nytt när det gäller affärsmodeller och våga testa säger Anna Wiking, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd.

Totalt sett minskade flödet av människor i stadskärnorna med 24 procent under 2020 jämfört med föregående år. Skillnaderna mellan städerna är dock stora. Småstäder tappade 9 procent av sitt flöde, medan storstädernas flöden minskade med 30 procent.

Småstäder och medelstora städer får generellt ett ökat antal besökare under sommaren. I sommar när många väljer att semestra i Sverige kan det vara extra viktigt att fokusera på kulturutbudet, eftersom det är en så viktig del av stadens identitet vilket lockar besökare, säger Emma Hernell vice VD HUI Research.

Medverkande i rapporten är bland andra Lina Zackrisson, grundare av Ensamhetsrevolutionen som hjälper fastighetsägare att öka känslan av sammanhang och gemenskap för nyinflyttade. Hon ser stor potential för fastighetsägare att bidra till sociala ytor för minskad ensamhet, särskilt i perifera områden.

Även kulturens betydelse tar stor plats rapporten, och i stadskärnan. Jonas Alwall, lektor i internationell migration och etniska relationer vid Malmö Universitet påpekar vikten av att inte bara uppleva kultur i staden utan även att utöva den där. Han menar också att med kulturen som avgörande dragplåster kommer stadskärnan i framtiden att gå från en plats där vi måste vara, till en plats där vi vill vara.

Ladda den fullständiga rapporten:

Cityindex – Stadsliv med människan i centrum