HUI

Flödet av människor som rör sig i våra stadskärnor har minskat drastiskt under coronapandemin. Tappet är stort i alla typer av stadskärnor, men störst i storstäderna som tappade 55 procent av flödet i april jämfört med samma månad föregående år. Det visar flödesdata som tagits fram för den årliga rapporten Cityindex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research, och som tar fram unik data för alla Sveriges 107 stadskärnor.

Flödesdata över antalet besökare i våra svenska stadskärnor visar att flödena minskat kraftigt i alla typer av stadskärnor sedan covid-19 kom till Sverige och restriktioner började att införas. Allra störst är minskningen i storstäderna, som tappar 55 procent av flödet i april jämfört med samma månad föregående år. I de större städerna var tappet under samma månad cirka 38 procent. I de medelstora städerna var tappet 29 procent och i småstäderna cirka 24 procent. I snitt var tappet 40 procent (se tabell).

– En förklaring till storstädernas stora tapp är myndighetsrestriktioner som en del av virusbekämpningen, att många på kontoren jobbar hemma och att reserestriktioner gör att folk inte rör sig i storstädernas centrum i lika hög grad, säger Christina Friberg, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna MittNord.

Flödestappet för perioden januari till april mildras dock något, tack vare att både januari och februari visade på en positiv ökning i flödesstatistiken jämfört med förra årets två första månader. Under perioden januari till och med april blev minskningen cirka 18 procent i storstäderna, cirka 12 procent i de större städerna och 11 procent i de mindre städerna och småstäderna.

– Efterfrågan på kunskap om hur coronakrisen påverkat stadskärnornas försäljningsutveckling är stor. Därför har vi i år kompletterat rapporten Cityindex med flödesdata för att kunna mäta hur stort besökstappet blivit. I september kommer vi att presentera unika prognoser för hur detta påverkat omsättningen i stadskärnorna under första halvåret 2020. För att få en så snabb återhämtning som möjligt behöver fastighetsägare, kommuner och andra som arbetar med stadsutveckling kunna dra slutsatser om vilket erbjudande framtida stadskärnor ska ha, säger Christina Friberg.

Flödesdatan över antalet besökare i de svenska stadskärnorna har tagits fram av Telia Crowd Insight. Datan tas fram utifrån mobildata och räknas upp till befolkningen utifrån aktörens marknadstäckning för respektive plats.

Om Cityindex
Cityindex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research, är en rikstäckande kartläggning av alla Sveriges 107 stadskärnor och mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service.

Eftersom coronapandemin har fått stora effekter på utvecklingen i stadskärnorna utökas rapporten i år med en mätning av hur besöksflödena till stadskärnorna har förändrats under våren 2020 och prognoser för hur försäljningen i stadskärnorna har påverkats av coronakrisen under samma period.

I september publiceras Cityindex branschrapport med nationell data och analys för 2019 och första halvåret 2020. I oktober kommer cityrapporter för enskilda stadskärnor att kunna presenteras.

 

Kontakt:
Josef Gäreskog
Analytiker, HUI Research
070-260 80 81
josef.gareskog@hui.se