HUI

E-barometern för Q1 2020 är här!

Sett till konsumenternas självuppskattade konsumtion så ökade e-handeln med 32% i mars jämfört med februari, vilket beror på coronavirusets spridning som gjort att folk stannar hemma istället för att gå till butikerna. Särskilt har andelen äldre konsumenter (65-79 år) som e-handlat under kvartalet ökat kraftigt (från 54% till 64%). Den största produktkategorin på nätet är, för första gången i e-barometerns historia, skönhet och hälsa (där apoteksvaror ingår) sett till andel konsumenter som uppgett att det handlat i en viss kategori.

Ladda ner e-barometern för kvartal 1 2020 här.