HUI

I samband med Handelsrådets Dag lanserades i veckan rapporten ’E-handelns lokala närvaro’, som tagits fram av HUI Research på uppdrag av Handelsrådet och i samarbete med Svensk Digital Handel.

Rapporten kartlägger den lokala e-handelsnäringen i Sverige genom att förstå var e-handelsföretagen befinner sig, men också varför den geografiska etableringen ser ut som den gör. Färsk statistik kring e-handelsnäringen kombineras med casestudier av några av de mest framgångsrika e-handelsregionerna i Sverige. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur både e-handlare och näringslivsansvariga tänker kring geografisk etablering av e-handelsverksamhet.

Läs rapporten här.