HUI

Kundens utmaning

Byggmaterialhandlen saknade länge tillförlitlig information om branschens försäljningsutveckling, vilket ledde till att branschorganisationen Byggmaterialhandlarna 2010 gav HUI i uppdrag att ta fram denna statistik. Under 2019 utvecklades samarbetet med målsättning att bli självförsörjande för uppdragsgivaren genom en fördjupad statistikinhämtning som erbjuds bygghandelns leverantörer som en prenumerationstjänst.

Vår lösning

I projektet fungerar HUI som en objektiv samarbetspartner som har möjlighet att samla in försäljningsdata från inbördes konkurrerande handlare och sammanställa datan till branschgemensam statistik. HUI säkerställer statistikens kvalitet och ger Byggmaterialhandlarna, dess medlemmar och prenumeranter underlag och information om branschens struktur och utveckling.

Resultat

Med Byggmaterialindex får Byggmaterialhandlarna, dess medlemmar och prenumeranter bättre underlag för att förstå branschen. Denna information används i bland annat kommunikation, analys och utveckling av strategi.