HUI

Den snabba återhämtning som sågs under sommarmånaderna avtog under senhösten, och den andra coronavågen gör att året avslutas i moll. Snabb smittspridning och hårdare restriktioner slår direkt mot hushållens konsumtion som förväntas falla med drygt 5 procent under 2020. HUI:s BNP-prognos för året justeras dock bara marginellt då investeringar och export har utvecklats lite bättre än väntat.

– Kasten mellan hopp och förtvivlan är tvära i år. Å ena sidan har konsumtionen fallit brant igen i och med den andra coronavågens framfart, å andra sidan har hoppet inför kommande år stärkts till följd av positiva vaccinnyheter, säger Ola Nevander, analytiker på HUI.

Många detaljhandlare hade satt sitt hopp till den viktiga julhandeln, men den avrådan som gäller från att vistas i butiksmiljöer och köpcentrum har lett till kraftigt minskade kundflöden. Dagligvaruhandeln och hemrelaterade köp såsom hemelektronik stretar dock emot medan kläd- och skohandeln, med många butiker i centrala lägen, har haft det tufft ända sedan pandemin slog till i mars.

– Klyvningen av detaljhandelslandskapet är alltjämt mycket stor och kommer nog att finnas med långt in på det nya året. Framförallt har mycket av konsumtionen flyttats till onlinekanalen, så det digitala erbjudandet har blivit än viktigare, avslutar Ola Nevander.

 

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi, tidigare prognoser inom parentes

 

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Ola Nevander, analytiker, 073-407 69 18, ola.nevander@hui.se

Jonas Arnberg, VD, jonas.arnberg@hui.se

Pressbilder finns här.

 

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer