HUI

Förstå

För att fatta bättre beslut hjälper HUI dig att förstå det förändrade konsumtionslandskapet, din omvärld och marknad.

Kundinsikt
Förstå din målgrupp och dess förändrade konsumtionsvanor.

Branschinsikt
Förstå din bransch och hur den utvecklas.

Marknadsanalys
Förstå var vita fläckar finns, se över mättade marknader och finjustera erbjudandet i underutnyttjade marknader.

Trend- och omvärldsbevakning
Förstå hur trender och omvärldsförändringar påverkar din affär.

HUI Maps
Hela Sveriges detaljhandel i ett kraftfullt kartverktyg. Läs mer om HUI Maps här.

 

Agera

För att utveckla din affär och bli mer konkurrenskraftig, bistår HUI dig med strategisk rådgivning.

Rådgivning av förändringar
Rådgivning i det nya konsumtionslandskapet och dess konsekvenser. Rätt vägledning gör din organisation smartare och mer snabbfotad.

Driva processer
Förändring kräver mod och kunskap, HUI hjälper dig med rätt underlag.

Etableringsanalys
Analyser inför nyetablering, butiksnätsplanering, omlokalisering eller stängning.

Handelsutredningar
Beslutsunderlag inför planprocesser och handelspolicies. Konsekvensanalyser för befintlig handel vid etablering av ny handelsyta.

Kommunicera

För att sätta agendan och ta talesmannaskap i olika frågor hjälper HUI Research dig att ta fram underlag för kommunikation.

Kunskapsmarknadsföring
Ta talesmannaskapet i viktiga frågor för din verksamhet.

Samhällsekonomiska utredningar
Kommunicera och påverka beslutsfattare med rätt konsekvensanalyser.

Branschindex
Ge relevant marknadsinformation och kommunicera hur viktig din bransch är.

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Hör av dig till vår VD, Jonas Arnberg eller Vice VD, Emma Hernell så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med de specifika behoven inom din organisation.

VD
Jonas Arnberg

Vice VD
Emma Hernell
Telefon: 073 – 058 72 95

HUI Maps

HUI Maps är ett unikt kartbaserat verktyg för datadriven analys av detaljhandeln. Utforska och djupdyk i vår nya abonnemangstjänst.

Läs mer om HUI Maps

Dator HUI Maps