HUI

Ett verktyg

Hushållens konsumtion av byggvarurelaterade produkter och verktyg har ökade. En ny typ av byggvaruhandel – så kallade gör-det-själv-varuhus (GDS-varuhus) – växte fram i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Svensken satsade tid och pengar på sitt boende, illustrerat inte minst av höga tittarsiffrorna för TV-program som TV4s Äntligen Hemma.

Ett verktyg