HUI

Upplevelsen

2008 var första gången som HUI inte utsåg en produkt till Årets Julklapp utan en tjänst, eftersom dessa blivit en allt vanligare del av konsumtionen. Tjänstenäringen spåddes att framöver bli ett vanligt inslag i detaljhandeln.

Upplevelsen