HUI

Den färdigpackade matkassen

E-handeln började utvecklas starkt och började nu sprida sig till andra branscher än de traditionellt framgångsrika. De färdigpackade matkassarna fick sitt riktiga genombrott och fick därmed fart på den länge mycket begränsade näthandeln med mat.

Den färdigpackade matkassen