HUI

Robotdammsugaren

Intresset för hemmet var stort och allt fler satsade på sina hem. Konsumenterna såg också tid som en bristvara och sökte verktyg som underlättar vardagen.