HUI

Elcykeln

Elcykeln speglade de svenska konsumenternas ökande klimatmedvetenhet, vilja att ta hand om sin hälsa samt att vara fri, flexibel och stundtals bekväm. Elcykeln gick på kort tid gått från att vara en exklusiv vara till att nå en bred målgrupp. Under 2017 infördes även en elfordonspremie som satte fart på försäljningen.