HUI

Mobillådan

Mobilen hade under det senaste decenniet gett upphov till den kanske snabbaste beteendeförändringen i människans historia. Många funktioner har på ett positivt sätt revolutionerat vardagen, men de svenska konsumenterna hade nu på allvar börjat reflektera över vad som händer med vår sömn, våra relationer, vår koncentration och vår psykiska hälsa när mobilen fått en dragningskraft som ständigt pockar på.