HUI

Fenix är en sägenomspunnen fågel som återföds ur askan av elden den brann i. Fågeln symboliserar nyfödelse och återuppståndelse. Många tänkare har sonderat kring kreativ förstörelse och hur många idéer går i cirklar där de ofta kommer tillbaka i en ny skepnad. Vad kan detta lära oss om den fysiska butiken?


”Det fordras att allt förändras för att allt skall förbli sig likt.” 

Detta är en paradox som Giuseppe Tomasi di Lampedusa lyfte i sin bok ”Leoparden” 1958. Paradoxen beskriver hur något konstant behöver anpassa sig efter sin miljö för att bibehålla sin relevans och ställning.

Joseph Schumpeter å sin sida hävdade för radikala innovationer krävs en nedbrytning av befintliga strukturer och hänvisade till detta som kreativ förstörelse.

Detaljhandeln befinner sig nu i en omfattande strukturomvandling där många delbranscher har nått, eller är på väg att nå, inflection point. Det vill säga den punkt där i princip all utveckling kommer att ske digitalt.

Även en annan brytpunkt är värd att uppmärksamma i sammanhanget. Westfield uppskattar att 2025 kommer hälften av all köpcentrumyta att vara tillägnad upplevelser.

Den fysiska butiken återföds i ny skepnad

Butikernas funktion samt syfte måste då omvärderas och det återstår att se om de drunknar i kölvattnet av e-handelns framfart eller om de kan surfa vidare.

Dagens konsumenter efterfrågar en friktionsfri omnikanalupplevelse. Konsumenter kan få tag på produkten på nätet men nätet kan inte skapa en relation mellan kund och varumärke på det sätt som en fysisk butik kan. I studien Tomorrow’s Consumer av Mosaiclab och Gouvea framgår det att vad konsumenterna vill se inom retail är ökad digitalisering, personifiering, service och upplevelser.

Konsumenten efterfrågar fler digitala inslag i fysisk butik

Fråga: Vad skulle du vilja se mer av de kommande fem till tio åren inom retail?

Källa: Tomorrow’s Consumer (Mosaiclab och Gouvea)

Varumärkesbutiken skapar relationen

En stor utmaning som e-handeln tampas med är att uppnå lojalitet från sina kunder. Företagen konkurrerar med faktorer som pris, betalning och frakt, vilket skapar låga trösklar för konsumenten att gå till andra webbutiker. På nätet är det svårt att bygga en relation med kunderna som knyter dem till sig.

En tydlig identitet kring ett varumärke är essentiellt och detta är svårt att uppnå online samtidigt som det inte går att nyttja beröringspunkter på samma sätt som i butik. Interaktionen med personalen, miljön och läget utgör tillsammans upplevelsen, som i sin tur påverkar konsumentens attityd till och tankar kring varumärket.

Jacob Skragge, en av grundarna till smyckeföretaget All Blues, lyfte häromveckan under e-handelseventet Pre D-Congress hur företaget på senare tid minskat antalet återförsäljare och i stället öppnat en första egen butik. Det gör att de kan styra varumärket själva och ha större kontroll över hur det uppfattas av konsumenterna, men framför allt skapar de en port där kunderna kan träda in i varumärkets magiska värld.

Ett annat exempel är hur e-handelsaktören Farfetch skapade ett butikskoncept de kallar för ”Store of the Future”, som använder augumented reality-teknologi för att samla data och skräddarsy sitt erbjudande till kunden i en omgivning som speglar deras varumärke och identitet.

Den magiska platsen

Butikerna behöver förändras i takt med konsumenternas preferenser för att fortsätta vara relevanta och erbjuda något utöver de aspekter som finns online, vilket de varken kan eller borde konkurrera med. Kundmötesbarometern från Custitude uppger att några av huvudanledningarna till att besöka en fysisk butik är att man kan få med sig varan med en gång, att man kan prova/känna på varan, men också att man får inspiration. Dessa tre punkter har uppenbara konkurrensfördelar gentemot e-handeln som butikerna måste leverera på för att inte riskera att tappa kunden.

Butiken skapar en plattform för interaktion med varumärket, vilket sedan skapar ett band till konsumenten där butiken i sig är en komponent i varumärkets identitet som konsumenten kan knyta an till.

Genom att kliva in i en butik kliver man in i varumärkets värld och varumärket ges på ett fysiskt sätt en möjlighet att förmedla sina värden och påverka hur det uppfattas av konsument.

Butikerna fyller en betydelsefull roll i relationsskapandet mellan konsument och varumärke som sedan skapar lojalitet. Detta kokas slutligen ned till att kunden känner sig välkommen till både butiken och varumärket. Det skapar en relation till varumärket för kunden och en relation till kunden för varumärket.

Fågel Fenix har talat. Välkomna kunden till en butik som är en pragmatisk, varm och magisk plats – då byggs lojalitet!

HUIs rekommendationer för att ha en relevant butik

    • En relevant butik får kunden att känna sig välkommen genom att vara personlig och kundanpassad.
    • En relevant butik speglar varumärkets identitet och de värden som det står för så att butiken blir en portal in till varumärkets värld.
    • En relevant butik är en destination för upplevelse och interaktion, den visar upp produkterna och har dem i lager.

 

Kontakt:

Pierre Alefjord
pierre.alefjord@hui.se
076 – 860 65 63

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.