HUI

Kundens utmaning

Norrköpings kommun stod inför frågan om hur detaljhandeln skulle prioriteras och lokaliseras inom staden samt övriga delar av kommunen. Som ett led i detta behövdes ett beslutsunderlag tas fram med gemensamma spelregler för att utveckla handeln i Norrköping på sikt.

Vår lösning

HUI genomförde en handelsutredning där rådande marknadsförhållanden i kommunen samt konkurrensen inom den närliggande regionen granskades. Kommunens marknadsförutsättningar samt handelsplatser, inklusive stadskärnan, analyserades. En konsumentundersökning genomfördes för att kartlägga lokalbefolkningens inköpsvanor. Särskild vikt lades vid hur digitaliseringen påverkar befintligt utbud i kommunen och vilka effekter ökad e-handel kan komma att ge på kommunens handelsplatser i framtiden. Vidare analyserades potentialen för ytterligare tillkommande handel i kommunen i termer av yta och omsättning.

Resultat

Utifrån analysen gavs rekommendationer för utveckling av handeln i kommunen som presenterades för kommunens arbetsgrupp. Kommunen tog sedan utgångspunkt i HUIs rekommendationer vid framtagandet av riktlinjer, som därefter godkändes i kommunfullmäktige i form av styrande dokument.

Vill du ha hjälp med en handelsutredning?

Hör av dig till vår VD, Emma Hernell eller Vice VD, Ulrika Bernhoff så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med de specifika behoven inom din organisation.

VD
Emma Hernell
Telefon: 073-058 72 95

Vice VD
Ulrika Bernhoff
Telefon: 073-324 59 83