HUI

Trots e-handelns framfart växte omsättningen i Sveriges 390 köpcentrum och handelsområden med 7,4 miljarder kronor år 2018. Den senaste köpcentrumkartläggningen visar samtidigt att köpcentrumen har slagit in på en långsammare tillväxtbana med en mer blygsam tillväxt.

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en uppdaterad kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”.

Detaljhandelsåret 2018 kännetecknas av att fysiska butiker i allt högre grad påverkas av e-handel och förändrade köpbeteenden. Trots det hade Sveriges köpcentrum och handelsområden en tillväxt på 2,3 procent under 2018. Detta i nivå med rikets detaljhandel som ökade med 2,6 procent inklusive e-handel.

Köpcentrumens tillväxt var 1,2 procent medan handelsområdena, med mer livsmedel, hemutrustning och byggvaror, växte med 3,6 procent. Detta är en starkare utveckling än Sveriges stadskärnor som hade en omsättningstillväxt på 0,4 procent under 2018 (källa: Cityindex).

– Köpcentrum och handelsområden har haft en positiv omsättningsökning de senaste 5 åren, trots tuffare konkurrens från e-handeln. Tillväxttakten har dock avtagit successivt och köpcentrumen har fallit in i en lugnare tillväxtbana, säger Monica Bruvik, Senior Retail Analyst på HUI Research.

Starkt bidragande orsaker till den svagare utvecklingen i köpcentrumen är digitalisering, ökad konkurrens och ett förändrat konsumentbeteende.

– Vi ser att köpcentrum och destinationer utvecklas för att möta kundens behov. Idag ser besöksanledningarna annorlunda ut än tidigare. Vi söker oss till platser för upplevelser i form av service, restauranger, caféer och kultur. Den traditionella butiken kommer fortfarande att vara högst relevant, men med ett annorlunda syfte. Noterbart är att många e-handelsföretag ser nödvändigheten av en fysisk närvaro, säger Kajsa Hernell, vd NCSC.

För mer information om kartläggningen:
Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research: +46 72-525 17 53, monica.bruvik@hui.se

Material för nedladdning:

Nyckeltal och topplistor